ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. Τακτικός καθαρισμός επαγγελματικών χώρων και συντήρηση.
 2. Καθαρισμοί υαλοπινάκων με γερανοφόρα μηχανήματα.
 3. Πλύσιμο – Απορρύπανση εξωτερικών επιφανειών με την μέθοδο της υδροβολής.
 4. Αρχικοί και γενικοί καθαρισμοί νεόκτιστων κτιρίων.
 5. Κρυσταλλοποίηση μαρμάρινων δαπέδων.
 6. Τοποθέτηση παρκετίνης σε πλαστικά δάπεδα.
 7. Μηχανικό πλύσιμο και γυάλισμα δαπέδων.
 8. Πλύσιμο μοκετών.
 9. Πλύσιμο καναπέδων, καρεκλών.
 10. Απορύπανση και προστασία από ρύπους περιστεριών.
 11. Αφαίρεση graffiti.
 12. Καθαρισμός χώρων στάθμευσης.
 13. Συλλογή και απόρριψη απορριμμάτων με containers.
 14. Καθαρισμός μνημείων και αγαλμάτων.
 15. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί - Υποθαλάσσιοι καθαρισμοί.
 16. Καθαρισμοί ναών εσωτερικά - εξωτερικά.
 17. Ενοικίαση προσωπικού.


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΝΑΩΝ

Η εταιρεία μας γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η εικόνα ενός Ναού, αναλαμβάνει τον γενικό, ειδικό και λεπτομερή καθαρισμό των Ναών, οποιουδήποτε μεγέθους, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και με τα καλύτερα οικολογικά προιόντα, καλύπτουμε ένα φάσμα υπηρεσιών όπως:

 • Για εσωτερικούς χώρους, καθαρισμούς πολυελαίων, τέμπλων (ξύλινων ή μαρμάρινων), προσκυνηταριών, δεσποτικών, επιταφίων, υαλοπινάκων και αλουμινίων, καθώς και επιτόπιο πλύσιμο μοκετών – χαλιών, κρυσταλλοποίηση μαρμάρων και μωσαικών.
 • Για εξωτερικούς χώρους, καθαρισμός προσόψεων με υδροβολή, μαρμάρων με αμοβολή, graffiti, τοποθέτηση απωθητικών περιστεριών κλπ.

 

.